Informatii si documente ADMITERE Clasa a-VIII-a 2018-2019

Ordin privind organizarea,desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesionat de stat si in invatamantuul dual pentru anul scolar 2018-2019
Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018-2019
Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3

Calendarul si ordinul OMEN pentru desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a 2017-2018

Ordin privind desfasurarea si organizarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018
Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018