O R D I N privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

O R D I N pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

ORDIN Nr. 4325/2020 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021

BROȘURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL AN ȘCOLAR 2020-2021

Locuri pentru candidații de etnie romă

ORDIN 5532/2019 din 11 Decembrie 2019 privind organizarea si desfaurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 – 2021

ORDIN 4948/2019 din 27 August 2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 – 2021